INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie poszukuje animatora do poprowadzenia zajęć wakacyjnych (2 tygodnie, 5 godz. dziennie) w sołectwie Całowanie, miejsce świetlica wiejska w Całowaniu.

Kontakt: sekretariat MGOK, ul. Widok 2, tel. 22/780-65-17