Idą, idą kolędnicy

Taki tytuł miała inscenizacja bożonarodzeniowa przygotowana przez sekcję teatralną Klubu Seniora działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie. Autorem scenariusza oraz reżyserem była Laura Łącz znana aktorka teatralna i filmowa od wielu lat współpracująca z karczewskim MGOKiem.

Tytuł oraz utwór przewodni inscenizacji to kolęda śpiewana przez Kapelę Warszawską Stanisława Wielanka.

Zwyczaj odwiedzania domów przez grupy kolędnicze znany był na ziemiach polskich już w XVI wieku. Jednaj w formie zbliżonej do obecnej istnieje od wieku XVIII. Istnieją różne zwyczaje kolędnicze w zależności od regionu Polski. Najstarszy sposób kolędowania to kolęda z Herodem. Do jej upowszechnienia przyczynili się franciszkanie i jezuici. . W odgrywanej inscenizacji zawierającej przeplatające się ze sobą elementy komiczne i dramatyczne, oprócz tytułowego króla Heroda, udział brały takie postacie jak: Trzej Królowie, pasterze, żołnierz, hetman, często także „Żyd”, diabeł i śmierć. W zbliżonej do tej właśnie konwencji przygotowane było przedstawienie „Idą, idą kolędnicy…”.

Na spotkanie z kolędnikami z Klubu Seniora przyszło naprawdę dużo osób. Przedstawienie było udane, a niektóre kolędy widzowie śpiewali łącznie z aktorami.(info MGOK)