I Mistrzostwa Szaradziarskie w Karczewie – relacja

W dniu 14 marca 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie gościł zawodników pasjonujących się „łamaniem sobie głowy” nad różnego rodzaju szaradami. W mistrzostwach wzięło udział 25 zawodników przybyłych z różnych stron kraju w tym jeden z Karczewa.

Turniej otworzyła Dyrektor MGOK Pani Anna Zakrzewska oraz Marcin Radoń z Krakowskiego Klubu Szaradzistów „AGORA”.

W mistrzostwach wzięło udział 25 zawodników przybyłych z różnych stron kraju. Karczew reprezentował jeden zawodnik. Turniej składał się z dwóch rund punktowanych.  Pierwsza – 90 minut, 16 stron, 37 zadań, 103 punkty i druga – 75 minut, 12 stron, 35 zadań, 86 punktów. W danej rundzie wszyscy uczestnicy otrzymali jednakowe zestawy zadań.

Po rozwiązaniu szarad z obu rund, uczestnicy mistrzostw zwiedzili Kościół parafialny pw. Św. Wita w Karczewie oraz CHZK „Stara Plebania” gdzie obejrzeli prezentację filmu o Nadwiślańskim Urzeczu. Przewodnikiem po tej mini wycieczce był Prezes Towarzystwa Przyjaciół Karczewa Pan Maciej Trzaskowski.

Na zakończenie mistrzostw, po ogłoszeniu wyników, Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek wraz z Dyrektor MGOK Panią Anną Zakrzewską wręczył dyplomy, puchary oraz upominki.

Pierwsze miejsce w I Mistrzostwach Szaradziarskich w Karczewie zdobył Pan Rafał Tałaj z Częstochowy, drugie – Pan Dawid Kupiec z Nowej Dęby, trzecie – Pan Maciej Gąska z Poniatowej.

Mamy nadzieję, że te mistrzostwa regularnie zagoszczą do Karczewa i co roku będziemy móc gościć reprezentujących je zawodników.

Organizatorami mistrzostw byli Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie oraz MGOK.

fot. Promocja MGOK Karczew