Dożynki w Całowaniu

W tym roku ciężar organizacji dożynek Gminy Karczew przyjęli na siebie mieszkańcy sołectwa Całowanie. Współorganizatorami tej uroczystości byli: Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury. Starostami dożynek byli Halina i Kazimierz Rosłonkowie z Całowania właściciele siedmiohektarowego gospodarstwo.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą celebrował w intencji rolników proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach ks. Krzysztof Wałek.

Przed mszą kolorowy, rozśpiewany korowód dożynkowy złożony z młodzieży z Całowania oraz dzieci i młodzieży z Nadbrzeża, Glinek i Otwocka Wielkiego przyniósł przed ołtarz piękny wieniec dożynkowy oraz bochen chleba wypieczony z tegorocznego zboża. Poświęcony wieniec dożynkowy oraz chleb, po mszy świętej, został przekazany Burmistrzowi Karczewa Władysławowi Dariuszowi Łokietkowi oraz starostom państwu Halinie i Kazimierzowi Rosłonkom. Warto dodać, że wieniec dożynkowy uplotły panie Marianna Drabarek oraz Elżbieta Lemieszka z koleżankami. Pani Marianna Drabarek odpowiedzialna była również za przygotowanie młodzieży i dzieci do części obrzędowej.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek podziękował rolnikom za trud, dzięki któremu na stołach Polek i Polaków jest chleb. Przypomniał, że rok wcześniej mówił o nowym, wielofunkcyjnym boisku przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim, teraz, jak podkreślił, boisko to już służy dzieciom i młodzieży. Zapowiedział, że są duże szanse iż podobne boisko powstanie jeszcze w tym roku przy szkole w Glinkach. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w organizacji dożynek, a szczególnie sołtysowi i radzie sołeckiej wsi Całowanie, pani Mariannie Drabarek oraz Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Podziękował również wszystkim darczyńcom, którzy finansowo i rzeczowo pomogli w organizacji dożynek w Całowaniu. Życzenia rolnikom złożyły również: Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Trzaskowska oraz Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Anna Zakrzewska.

Część artystyczną imprezy rozpoczął krótkim powitaniem Sołtys Całowania Wiesław Zawadzki. Witając wszystkich gości, szczególnie gorąca podziękował darczyńcom, którzy pomogli działaczom z Całowania w organizacji święta plonów.

W trakcie imprezy bardzo miłym akcentem było wystąpienie całowańskiej młodzieży, która swojemu sołtysowi podziękowała za pracę na rzecz sołectwa i wręczyła przepiękny bukiet kwiatów. W dzisiejszych czasach, gdy młodzież częściej żąda niż dziękuje, taki gest jest godny pochwały.

W części artystycznej dożynek przybyłych na imprezę gości swoimi monologami bawiła Anna Pituła, znane pieśni i ballady cygańskie przypomniała Elena Rutkowska, a zespół „Sołtysi” wystąpił z piosenką ludową.

W drugiej części programu wszyscy bawili się w rytm piosenek disco polo wykonywanych przez takie zespoły jak: „Casandra”, „In Vox”, „Łukash”, „Skalars”, „Mefis” „Yankes”. Imprezę zakończył, skropiony deszczem, pokaz ogni sztucznych.

W trakcie imprezy organizatorzy zachęcali do udziału w konkursach z nagrodami. W pierwszym uczestnicy walczyli o palmę pierwszeństwa w dojeniu krowy, w drugim trzeba było wejść na kilkumetrowy słup.

Dodatkową atrakcją imprezy było stoisko Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie tradycyjnie można było otrzymać bezpłatnie wiele pozycji literatury pięknej.(Info MGOK)