Co nam zostało z tamtych lat

Taki tytuł nosiła wystawa przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Karczewa. Wystawę sfinansował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie. Celem wystawy było przypomnienie mieszkańcom miasta ludzi i zdarzeń z lat minionych. Najstarsze fotografie pochodziły z początku dziewiętnastego wieku, najmłodsze były z lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Łącznie zaprezentowano około dziewięćdziesięciu zdjęć skupionych na piętnastu planszach tematycznych takich jak: „Nasi przodkowie w mundurach”, „Nasi strażacy”, „Nasi harcerze”, „Nasi wirtuozi”, „Imiennicy z lat sześćdziesiątych jako fundatorzy chorągwi kościelnych”. Prezentowane pamiątki fotograficzne pochodziły ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Karczewa oraz ze zbiorów prywatnych. Wystawa opracowana zostało przez Macieja Trzaskowskiego i Zygmunta Okońskiego.

Otwarcie wystawy odbyło się 18 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W uroczystości udział wzięli między innymi: Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska oraz grupa Radnych Rady Miejskiej. Otwarcia dokonał prezes TPK Maciej Trzaskowski. Zabierając głos burmistrz Łokietek podziękował działaczom TPK za zorganizowanie kolejnej wystawy, prosił ich o kontynuowanie przypominanie historii miasta podczas kolejnych prezentacji. Warto podkreślić, że wystawy fotograficzne przedstawiające przeszłość Karczewa oraz ludzi związanych z życiem miasta cieszą się wśród karczewian bardzo dużą popularnością.

Wystawa czynna była w dniach 18 – 19 czerwca, w tym czasie zwiedziło ją około 300 osób. Jak poinformował członek zarządu TPK Zygmunt Okoński wystawa będzie prezentowana w gablotach umieszczonych na terenie miasta.(info MGOK) (Foto z archiwum TPK)