228. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Burmistrz Karczewa, Rada Miejska W Karczewie, Parafia P. W.  Św. Wita w Karczewie, Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Towarzystwo Przyjaciół Karczewa zapraszają do uczestnictwa w obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja.