154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Uroczystość z okazji 154. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęła się w Gminie Karczew nabożeństwem, które w kościele p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej, celebrował ks. proboszcz Janusz Krzyżewski. Podczas wygłoszonej homilii ks. Krzyżewski zwrócił uwagę na to, jak wiele zawdzięczamy tym, którzy w przeszłości za Ojczyznę oddawali życie. Podkreślił również, że teraz na żyjących spada obowiązek by kolejnemu pokoleniu przekazać to co najbardziej wartościowe.

Po mszy świętej na stopniach ołtarza wystąpiła grupa młodzieży z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim. Druga część uroczystości odbyła się przy mogile powstańczej w Otwocku Małym na uroczysku Osiny.

Grób na uroczysku Osiny to pamiątka zwycięskiej bitwy powstańców z Moskalami. Rozległe tereny leśne Karczewa stanowiły dogodną kryjówkę dla powstańców. 3 marca 1863 r. oddział pod dowództwem Ziemiomysła Kuczyka składający się z 300 żołnierzy, wycofując się spod Glinianki w stronę Wisły, został zaatakowany przez carskich żołnierzy. Mimo, że Rosjanie dysponowali dwukrotną siłą, zostali odparci. Po tej potyczce oddział Kuczyka przeprawił się po lodzie przez Wisłę, ale już następnego dnia został rozbity pod Górą Kalwarią.

Uroczystość patriotyczną na cmentarzu powstańczym w Osinach rozpoczął krótką modlitwą ks. Janusz Krzyżewski. Historię Powstania Styczniowego przypomniała w krótkim wystąpieniu okolicznościowym dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie Anna Zakrzewska. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły na powstańczej mogile wiązanki kwiatów.(info MGOK)