153 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Na terenie Gminy Karczew uroczystości związane ze 153 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowano w piątek 22 stycznia. Rozpoczęła je Msza św., którą w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej celebrował ks. proboszcz Janusz Krzyżewski. Po Mszy św. młodzież z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim przedstawiła krótki program artystyczny.

W wygłoszonym w kościele okazjonalnym wystąpieniu Burmistrz Karczewa podziękował wszystkim za uczestnictwo w obchodach rocznicowych. Przypomniał, że walki powstańcze również toczyły się na terenie Gminy Karczew. Dowodem tego są, jak przypomniał Burmistrz, mogiły na powstańczym cmentarzu w Osinach.

Po Mszy św. delegacje szkolne oraz wszyscy uczestnicy uroczystości rocznicowej udali się do Otwocka Małego gdzie, na mogiłach powstańczych w Osinach zostały złożone kwiaty.

Manifestacja patriotyczna z okazji 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego została zorganizowana przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, a prowadziła ją dyr. Anna Zakrzewska.(info. MGOK)